ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-YΓΕΙΑ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Γράφτηκε από ΚατάTείχη

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας της β΄ γυμνασίου, οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας δημιουργώντας κείμενα, power point, βιντεάκια και άλλα. Ξεκινώντας από τα πρώτα δείγματα γραφής αναμείνατε και συνέχεια…

Από το Γιώργο Μαρινάκη το κείμενο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Από το Γιάννη Μαυρογόνατο το βιντεάκι σχετικά με την τρύπα του όζοντος

{source}
<p style=” margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;”> <a title=”View Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου on Scribd” href=”https://www.scribd.com/doc/251377064/%CE%A4%CE%BF-%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85″ style=”text-decoration: underline;” >Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου</a></p><iframe class=”scribd_iframe_embed” src=”https://www.scribd.com/embeds/251377064/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true” data-auto-height=”false” data-aspect-ratio=”undefined” scrolling=”no” id=”doc_78290″ width=”100%” height=”600″ frameborder=”0″></iframe>
{/source}

 

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/hK4ocYPNnGw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}

Σχετικά με τον αρθρογράφο

ΚατάTείχη

Αφήστε Σχόλιο