Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Από το Νικόλα Δελτσίδη

Κάνοντας  μια ανασκόπηση στην ιστορία της Ελλάδας καταλαβαίνουμε πως τα τελευταία χρόνια η χώρα βρίσκεται σε μια βαθειά κρίση. Η κρίση αυτή αφορά τους περισσότερους τομείς της χώρας.                                                                             

Κατ? αρχάς, μέρος της κρίσης οφείλεται στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Μέσω της παγκοσμιοποίησης ενισχύεται  ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών. Το γεγονός ότι συμμετέχουν επιχειρήσεις και εταιρίες στο σχεδιασμό της πολιτικής, οδηγεί σε μέτρα και νομοθετικές αλλαγές πιο ψυχρές, πιο αντιανθρώπινες.

Συνεχίζοντας, από το θέμα της κρίσης επηρεάζεται η παιδεία των ανθρώπων. Πιστεύω πως ένας άνθρωπος που πιέζεται οικονομικά, οδηγείται στο να σταματήσει να σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Είναι τόσο πιεσμένος που έχει σταματήσει να χαίρεται με τις καθημερινές  χαρές της ζωής. Ζει σε μια μόνιμη κατάσταση αγωνίας και άγχους. Όλα τα παραπάνω τον κάνουν (χωρίς να το θέλει) να αμελήσει  θέματα που αφορούν την παιδεία. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται  και οι ηθικές αξίες των ανθρώπων.

Λόγω της χώρας πολλοί άνθρωποι που (είτε θέλουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, είτε αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής) αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Οι Έλληνες που φεύγουν από την πατρίδα τους είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το κράτος. Το παραπάνω συμβαίνει, γιατί το κάθε κράτος αντιμετωπίζει τον κάθε πολίτη του σαν έναν αριθμό. Έναν αριθμό που δίνει χρήματα στα κρατικά ταμία.

Παρ? όλο που τα αποτελέσματα της κρίσης έγιναν εμφανή πριν από τέσσερα με πέντε χρόνια περίπου, πιστεύω πως τα βασικά αίτιά της προέκυψαν από την δημιουργία του ελληνικού κράτους. Κατά την άποψή μου, η ελληνική οικονομία ήταν εξ? αρχής στηριγμένη. Δεν ξεκίνησε, όπως ξεκίνησαν οι οικονομίες των αναπτυγμένων οικονομικά χωρών σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εγγύηση για τα χαρτονομίσματα της Γαλλίας, προήλθαν από χρήματα που έδωσαν οι πολίτες στο κράτος. Αντίθετα ο Φοίνικας (πρώτο Ελληνικό νόμισμα )προήλθε από δανεικά χρήματα. Αποτέλεσμα του παραπάνω ήταν στόχος της κάθε κυβέρνησης να ξεπληρώσει το δάνειο της προηγούμενης. Αυτός ο φαύλος κύκλος πλήττει την χώρα μας μέχρι σήμερα?

 Από τη Μαρία Γεωργαλή

 

Είναι κοινά αποδεκτό από την πρόσφατη ιστορία μας ότι η πατρίδα μας αποτελούσε πάντα ένα «κομμάτι» εκμετάλλευσης  των δυτικών ευρωπαϊκών  χωρών. Επομένως, ήταν ακόλουθο να προκύψουν προβληματισμοί που συνταράσσουν  την σημερινή κοινωνία.

Στην σύγχρονη εποχή γίνεται λόγος για οικονομική κρίση, η οποία προκαλεί   δυσχέρειες στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Ένα από τα αίτια αυτού του φαινομένου είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτή λειτουργεί με την βούληση υπερεθνικών κέντρων, τα οποία καθορίζουν την κοινωνική και οικονομική πολιτική των χωρών και επεμβαίνουν στον σχεδιασμό της πολιτικής τους.

Από τα παραπάνω απορρέουν  αρνητικές συνέπειες για την χώρα μας. Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς Έλληνες στην μετανάστευση,αλλά και αρκετούς ξένους προς την χώρα μας. Έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στην ανασφάλεια και στον φόβο για αλλοίωση  του παραδοσιακού  πολιτισμού. Επιπλέον,εντοπίζουμε ενίσχυση ανταγωνισμού μεταξύ των Ελλήνων ,ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων. Έτσι, ορισμένες φορές ο λαός «παροτρύνεται»  σε ενέργειες, οι οποίες προβληματίζουν και επηρεάζουν  αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών στην χώρα μας, όπως κλοπές, ληστείες, αυτοκτονίες κλπ.

Έχοντας  υπόψη  τα παραπάνω, οι Έλληνες οδηγούνται στο ερώτημα: «Υπάρχουν λύσεις για την οικονομική κρίση;» Σαφώς και η απάντηση βρίσκεται στα χέρια μας, αφού ως πολίτες έχουμε την υποχρέωση να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε την χώρα μας να σταθεί στο ύψος της. Για να προχωρήσει  λοιπόν μπροστά, πρέπει να στηριχθούμε στον πολιτισμό μας, στις τέχνες και στα γράμματα, στις ηθικές αξίες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον που αποτελεί τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο και κυρίως στην ανθρωπιστική και ουσιαστική παιδεία.

Συνοψίζοντας , χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά, για να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε τα όποια προβλήματα, με σκοπό να κερδίσει έδαφος η ευημερία.

Αφήστε μια απάντηση