ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ;

Γράφτηκε από ΚατάTείχη
Διερευνήσαμε τις απόψεις των κατοίκων των Συκεών σχετικά με τους μετανάστες στη χώρα μας, μια που το θέμα αυτό συζητήσαμε, αναλύσαμε και επεξεργαστήκαμε μέσα στην τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 84 άτομα από την τοπική κοινωνία των Συκεών, άντρες και γυναίκες 14 – 80 ετών κατά το Φεβρουάριο του 2010. Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους απάντησαν θετικά ή αρνητικά στις 7 ερωτήσεις. Η έρευνα διεξήχθη το 2010 από τους μαθητές του τμήματος Γ3.

 Ερωτήσεις

Ερώτηση 1η: Σας ενοχλεί που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πολλοί αλλοδαποί;
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (53%) δεν ενοχλούνται που τα τελευταία χρόνια ήρθαν στην Ελλάδα πολλοί αλλοδαποί. Οι υπόλοιποι (47%) θεωρούν ότι δεν υπήρξαν στην χώρα μας οι κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, ώστε να αφομοιωθούν από την ελληνική κοινωνία. Θεωρούν ότι υπήρξε ανεξέλεγκτη η είσοδος τους και παράνομη τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να συντελούν στην αύξηση της εγκληματικότητας. Πιστεύουν επίσης πως εξαιτίας τους υπάρχει μείωση των θέσεων εργασίας και αύξηση της ανεργίας.

Ερώτηση 2η: Ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών στην χώρα μας πιστεύετε ότι δυσκολεύει την ανάπτυξή της;
Σε μεγάλο ποσοστό (73%) πιστεύουν πως ο μεγάλος αριθμός των αλλοδαπών στη χώρα μας δε δυσκολεύει την ανάπτυξή της. Οι υπόλοιποι (27%) θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της δεν αντέχει, στερούν θέσεις εργασίας από τους Έλληνες και αυξάνουν την ανεργία με την ανασφάλιστη και «μαύρη» εργασία τους. Επίσης ανασταλτικό για την ανάπτυξή της θεωρείται ότι δε φορολογούνται και ότι βγάζουν το συνάλλαγμα εκτός χώρας. Τέλος το χαμηλό μορφωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τους επίπεδο δε βοηθά στην ανάπτυξη της.

Ερώτηση 3η: Πιστεύετε ότι οι αλλοδαποί εμφανίζουν πιο επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με τους  Έλληνες;
Σχετικά μοιρασμένες είναι οι απόψεις σε σχέση με αν οι αλλοδαποί εμφανίζουν πιο επιθετική συμπεριφορά από τους Έλληνες. 42% πιστεύουν πως δεν είναι πιο επιθετικοί, ενώ 48% θεωρούν ότι είναι πιο επιθετικοί λόγω οικονομιών προβλημάτων, χαμηλού επιπέδου διαβίωσης  και άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Επίσης θεωρούν ότι ανάμεσα στους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα υπάρχουν αρκετά κακοποιά και εγκληματικά στοιχεία. Το γεγονός ότι αισθάνονται μη αποδεκτοί και εισπράττουν επιθετικότητα τους κάνει καχύποπτους και επιθετικούς.

Ερώτηση 4η: Έχετε βοηθήσει ή σας έχει βοηθήσει κάποιος αλλοδαπός σε περίοδο ανάγκης σας;
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν βοηθήσει ή έχουν βοηθηθεί από αλλοδαπούς (56%) σε κάποια περίοδο της ζωής τους, ενώ 44% όχι.

Ερώτηση 6η: Θα αποτρέπατε ποτέ το παιδί σας να κάνει παρέα με ένα άλλο από μια ξένη χώρα;
Μεγάλο ποσοστό (65%)  δε θα είχε πρόβλημα συγκατοίκησης με αλλοδαπό, ενώ το 35% δε θα δεχόταν. Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό (82%) όσων δε θα αποτρέπανε το παιδί τους να κάνει παρέα με αλλοδαπό. Όσοι δε θα το επιτρέπανε (18%) θεωρούν ότι εξαιτίας της διαφορετικής νοοτροπίας δε θα το προτιμούσαν. Επίσης φοβούνται ότι θα είχε κακές επιδράσεις στο παιδί τους.

Ερώτηση 7η: Σας ενοχλεί που οι μετανάστες στην Ελλάδα δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα;
Σε μεγαλύτερο ποσοστό (54%) οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, εφόσον μένουν νόμιμα και δραστηριοποιούνται εδώ. Πρέπει να έχουν λόγο για την πολιτική κατάσταση της χώρας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις πιθανές λύσεις, γιατί όλα αυτά αφορούν και τους ίδιους. Πιστεύουν επίσης πως η χορήγηση δικαιωμάτων συνεπάγεται και υποχρεώσεις και ότι έτσι θα ενταχθούν πιο ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια αυτό πρέπει να γίνει με προϋποθέσεις. Το 46% θεωρούν πως δεν πρέπει να ψηφίζουν είτε γιατί δεν αισθάνονται την Ελλάδα πατρίδα τους, είτε γιατί είναι προσωρινοί, είτε απλά γιατί δεν είναι Έλληνες.

 

Τελικά συμπεράσματα

  • Πολλοί Έλληνες πιστεύουν πως η Ελλάδα δεν είχε τις υποδομές για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που ήρθε. Τα πράγματα δυσχεραίνουν λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Δεν θεωρούν όμως ότι οι αλλοδαποί δυσκολεύουν την ανάπτυξή της.
  • Αρκετοί πιστεύουν πως αναπτύσσουν επιθετική συμπεριφορά για πολλούς λόγους. Γενικά δεν έχουν πρόβλημα με τη συναναστροφή ή τη συμβίωση με τους αλλοδαπούς.
  • Οι περισσότεροι πιστεύουν πως με αυστηρές προϋποθέσεις και στο πλαίσιο της ισότητας οι αλλοδαποί πρέπει να ψηφίζουν στη χώρα που ζουν και εργάζονται.

Σχετικά με τον αρθρογράφο

ΚατάTείχη

Αφήστε Σχόλιο